965 53 06 24 - Calle de San Lorenzo, 6, 03829 L'Alqueria d'Asnar, alqueria@lalqueriadasnar.es

Punt d’Informació Cadastral

Ajuntament de l’Alqueria d’Asnar.

C / Sant Llorenç, 6.
Telf: 965530624.
Email: alqueria@lalqueriadasnar.es
HORARI: Dilluns a Divendres de 9 a 14 hores.

SERVEIS QUE OFEREIX EL PIC

Els Serveis a què es pot accedir des del Punt d’Informació Cadastral són:

  1. Consulta lliure i certificació electrònica de dades cadastrals no protegides i de cartografia digital
  2. Consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de les dades protegides, relatives als béns immobles de la seva titularitat.
  3. Certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com a titular cadastral, relativa al propi sol·licitant.

El sol·licitant pot autoritzar per escrit a una altra persona emplenant el model adjunt, que haurà d’adjuntar amb fotocòpia del DNI.

En qualsevol cas, el sol·licitant s’ha d’identificar amb el seu DNI original en el moment de la sol·licitud, tant si actua en nom propi com si ho fa per autorització del titular cadastral.

Les dades a consultar són els incorporats a la Base de Dades Nacional del Cadastre (tot el territori nacional excepte País Basc i Navarra).

Els certificats emesos pels Punts d’Informació Cadastral gaudeixen de plena validesa i eficàcia.

Les taxes d’emissió de certificats és de 1,50 €.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE PIC

Entrant a la pàgina web del Cadastre: www.catastro.meh.es

Entrant a l’Oficina Virtual del Cadastre: www.sedecatastro.gob.es

Trucant a la línia directa del cadastre 902 37 36 35

Preguntant a l’Ajuntament

Enllaços

Pin It on Pinterest

Shares