Taller d’Ocupació “L’Alqueria Qualitat”

El taller d’Ocupació tindrà una durada de 6 mesos, i es desenvoluparà en una única fase de 960 hores de formació en alternança amb el treball o la pràctica professional.

Podran formar part d’aquest taller un total de 10 alumnes/treballadors, que s’especialitzaran en la instal·lació i manteniment d’entorns urbans. Les tasques a desenvolupar al taller consisteixen en obres de reparació i manteniment als edificis de l’ajuntament, el mercat, el centre social, la casa de la cultura, la plaça del País Valencià i l’antic edifici de l’ajuntament.

L’alumne disposarà d’un contracte per a la formació i l’aprenentatge, amb salari i cotització a la seguretat Social, d’acord amb l’article 11.2 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Les persones destinatàries d’aquest programa hauran de complir els següents requisits mínims:

  • E star empadronades a l’Alqueria d’Asnar.
  • Tenir 25 anys o més.
  • Ser aturades, entenent com a tals a les demandants d’ocupació no ocupades registrades en el SERVEF.
  • Complir els requisits establerts en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

Totes les persones interessades en formar part d’aquest taller deuran passar per l’Ajuntament de l’Alqueria d’Asnar a partir d’aquest DIMECRES 24 DE JUNY, on se li explicarà tot el procediment per optar a formar part d’aquest programa.

lalqueria qualitat

Ampliació curs de gimnàstica

La inscripció del curs de gimnàstica ha sigut tot un èxit! Per aquest motiu hem decidit ampliar l’oferta del curs als DIMECRES. Per tant, els curs s’impartirà els dimarts, dimecres i dijous de 7 a 8 de la vesprada al MATEIX PREU de 15 € mensuals.
També volem ofertar un curs de gimnàstica als matins. L’horari serà els dilluns i dimecres de 9 a 10. La realització d’aquest curs esta condicionada a un mínim de inscripcions.
Si estàs interessat en qualsevol d’aquest cursos pots rebre mes informació en l’ajuntament o a través del telèfon 96 553 06 24.

Pin It on Pinterest