965 53 06 24 - Calle de San Lorenzo, 6, 03829 L'Alqueria d'Asnar, alqueria@lalqueriadasnar.es

 

  • CONTRATO TEMPORAL A TIEMPO COMPLETO DE UN PEÓN DE LIMPIEZA
  • DURACIÓN DEL CONTRATO: 12 MESES
  • SUBVENCIÓN: 17.672,32€
  • FECHA INICIO CONTRATO 01/08/2023
  • FECHA FIN CONTRATO 31/07/20224
  • COFINACIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE)

Pin It on Pinterest

Shares