El taller d’Ocupació tindrà una durada de 6 mesos, i es desenvoluparà en una única fase de 960 hores de formació en alternança amb el treball o la pràctica professional.

Podran formar part d’aquest taller un total de 10 alumnes/treballadors, que s’especialitzaran en la instal·lació i manteniment d’entorns urbans. Les tasques a desenvolupar al taller consisteixen en obres de reparació i manteniment als edificis de l’ajuntament, el mercat, el centre social, la casa de la cultura, la plaça del País Valencià i l’antic edifici de l’ajuntament.

L’alumne disposarà d’un contracte per a la formació i l’aprenentatge, amb salari i cotització a la seguretat Social, d’acord amb l’article 11.2 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Les persones destinatàries d’aquest programa hauran de complir els següents requisits mínims:

  • E star empadronades a l’Alqueria d’Asnar.
  • Tenir 25 anys o més.
  • Ser aturades, entenent com a tals a les demandants d’ocupació no ocupades registrades en el SERVEF.
  • Complir els requisits establerts en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

Totes les persones interessades en formar part d’aquest taller deuran passar per l’Ajuntament de l’Alqueria d’Asnar a partir d’aquest DIMECRES 24 DE JUNY, on se li explicarà tot el procediment per optar a formar part d’aquest programa.

lalqueria qualitat

Pin It on Pinterest

Shares